Reseña de ‘Tomás Nevinson’ por Marteen Steenmeijer


Javier Marías laatste boek werpt een nieuw licht op zijn bijzondere oeuvre
MAARTEN STEENMEIJER
Der Volkskrant, 6 oktober 2022