Fallecimiento de Hilari Raguer, Ambassador at Monserrat Abbey or ‘Bernardo Boil’ del Reino de Redonda


Hilari Raguer: la honestidad de un benedictino, historiador e independentista
FRANCESC VALLS
El País, 1 de octubre de 2020