Traducción al noruego de ‘Mala índole’

OND NATUR
ELLER MED ELVIS I MEXICO

JAVIER MARÍAS

Gyldendal, 2012

Alt er Elvis’ skyld … sør for grensen i Mexico for å filme, med hele sitt følge har han, forfengelig som han er, insistert på at produsentene skaffer ham en ordentlig oversetter. Oversetteren må kunne kastiljansk, slik at de få replikkene hans kommer ut riktig. Men verken oversetteren Ruibérriz eller noen av de andre aner rekkevidden av denne jobben. En kveld fornærmer en full amerikaner en lokal kjekkas, og da kjekkasen vil vite hva som ble sagt, er det at Elvis selv slenger ut en enda mer uoversettelig replikk. På et øyeblikk er barkvelden snudd til en situasjon der oversetteren befinner seg i livsfare.

Til forskjell fra Marias’ nyere romaner er denne liten av omfang. Men tematisk – også her handler det om språk, identitet, anerkjennelse – er nok denne lille teksten i slekt med de senere romanene, bl.a. med trebindsverket Tu rostro mañana (2002–2007), med engelsk tittel Your Face Tomorrow (2004–2009). Dette verket er blitt sammenlignet med et av Europas sentrale romanverk, Marcel Prousts På sporet av den tapte tid.

Anuncio publicitario